Login
User
Password
reset password
Currently showing all non-adult images
Click to set preferences
Choose your preferred image resolution: Original Show original sizes
15360x4320 (7680x2160x2)
7680x2160 (3840x2160x2)
5120x1440 (2560x1440x2)
3840x1200 (1920x1200x2)
3840x1080 (1920x1080x2)
3360x1050 (1680x1050x2)
3200x900 (1600x900x2)
3072x864 (1536x864x2)
2880x900 (1440x900x2)
2732x768 (1366x768x2)
2560x1024 (1280x1024x2)
Or enter a resolution: (max: 15360x4320)
x
Other options: (What is this?)
(What is this?)

Close

User: mustafaozates

Profile

About

Mustafa Ozates MR Anjiyografi, özellikle damar yapılarını detaylı bir şekilde görselleştirmek için kullanılan bir tıbbi görüntüleme tekniğidir. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) teknolojisi kullanılarak, vücuttaki kan damarlarının anatomi ve işlevini değerlendiren bu yöntem, radyasyona maruz kalmadan damar içi anormallikleri, daralmaları veya tıkanıklıkları tespit etmeye olanak tanır. MR Anjiyografi, genellikle kontrast madde kullanılarak yapılsa da bazı durumlarda kontrastsız olarak da gerçekleştirilebilir. Bu teknik, özellikle beyin, kalp, böbrekler, bacaklar ve diğer ana arterler gibi bölgelerdeki damarları incelerken tercih edilir. MR Anjiyografi, detaylı damar haritalaması sağladığı için cerrahi müdahalelerden önce veya sonraki damar değişikliklerini izlemek için idealdir. Ayrıca, invaziv olmayan bir yöntem olması, hastalar için daha az risk ve rahatsızlık anlamına gelir.

User Rating

Not yet rated